Hravá angličtina

Zápis do kurzů na pololetí únor - červen 2013 právě probíhá. Přihlášky zasílejte mailem popř. je učiňte telefonicky. Pomůžete nám tak s vytvořením homogenních skupin dle věku a individuálních potřeb dětí. 

 

Výuka je koncipována tak, že se můžete přihlásit kdykoliv i během školního roku, cena za kurz vám bude adekvátně upravena.

CENY PLATNÉ NA 2. POLOLETÍ únor-červ 2013

začátečníci           

60 min. lekce...16 lekcí:        1790,-Kč

mírně pokročilí   

60 min. lekce...18 lekcí:        2250,-Kč

Termín zahájení výuky 2. pololetí 4. 2. 2013. Nevyučuje se v době jarních prázdnin 18.2. a o velikonočním pondělí 1.4.

Výuka probíhá v době od února do 3. června. 

 

UKÁZKOVÁ HODINA                                                zdarma

pro děti, které dříve kurz nenavštívily    

 

Platba

do 13. 2. 2013

Hotově přímo na první hodině

Převodem na číslo účtu:  240086931/ 0300 

jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR a do poznámky zapište jeho/ její jméno

 

Slevy 

Sourozenec

do 1,5 roku                            zdarma,  pokud se nebude aktivně zapojovat do výuky

od 1,5 roku do dvou let     50% sleva z ceny kurzu, pokud se bude zapojovat do výuky

od 2 do 3 let                          40% sleva z ceny kurzu

od 3 do 4 let                          30% sleva z ceny kurzu

Účast sourozence ve věku do 2 let bude možná pouze v případě, že nebude výrazně narušovat hodinu.

 

Bonusy

UKÁZKOVÁ HODINA                                                zdarma

pro děti, které dříve kurz nenavštívily    

 

 

NAHRAZOVÁNÍ zmeškaných řádně omluvených hodin možné během školního roku v jiných kurzech stejné nebo nižší úrovně či v termínu po dohodě s lektorem. Řádné omluvy přijímáme písemně emailem nebo SMS den předem do 19:00 hod. Zmeškané náhradní lekce nenahrazujeme.

 

Děti se lekcí účastní v doprovodu rodiče (popř. dospělé osoby), výuka probíhá ve spolupráci s rodiči, kteří se aktivně výuky účastní.

Výuka probíhá v malých komorních skupinách 6-8 dětí.

Přihlásit se můžete kdykoliv během školního roku. Nevyučuje se ve dnech státem uznaných svátků a v období vánoc.